Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Connect Pocket To Website

Mô tả

This plugin allows you to display your Pocket list into your WordPress site

Need Help? Found A Bug? Want To Contribute Code?

Support for this plugin is provided via the WordPress.org forums.

The source code for this plugin is available on GitHub.

Ảnh màn hình

 • Front end view - display a list of link from your pocket account
 • Admin page editing view - use shortcode to display a list on your site
 • Settings - Connect easily to your pocket account from you WordPress dashboard
 • Settings - You can disconnect your account in one click
 • Settings - A configurator can help you create a fine tuned shortcode
 • Settings - Tutorial to help create the Pocket API application

Cài đặt

 1. Go to your admin area and select Plugins → Add New from the menu.
 2. Search for “Connect Pocket To Website”.
 3. Click install.
 4. Click activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Connect Pocket To Website” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.1

 • Fix hardcoded redirect_uri value and default admin_url

Version 1.0.0

 • Initial release.