Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Qcart

Mô tả

El plugin que añade automáticamente la nutrición y un botón de compra al supermercado, para cualquier lista de ingredientes del WordPress!

The plugin that automatically adds nutrition and a buy button to the supermarket, for any WordPress ingredient list!

Cài đặt

Carga el plugin en la carpeta de plugins a través del ‘WordPress Plugin Uploader’ (Plugins->Añadir Nuevo->supermarketbir plugin->Seleccionar archivo->Instalar Ahora) y haz click en ‘Activar’.

Upload the plugin to the plugins directory via WordPress Plugin Uploader (Plugins->Add New->Upload->Choose File->Install Now) and Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Qcart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp