Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Commission Widget for Dokan

Mô tả

With Commission Widget for Dokan, you can display the Vendor Commission on Dokan Vendor Dashboard.

Ảnh màn hình

Cài đặt

https://dokanextensions.com/documentation/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Commission Widget for Dokan” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0 – 30 December 2018

Initial release