Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comments Form Star Rating Plugin for WordPress

Mô tả

Easy | Advance | Simple

Just install Plugin and enjoy feature of comments form star rating.

Ảnh màn hình

  • This screenshot shows the comments form overview.

Cài đặt

  1. Upload the entire comments-form-star-rating folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).

Hỏi đáp

How to use plugin?

You just have to install. Plugin will take care of all the required things.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comments Form Star Rating Plugin for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial version of the plugin.

1.0.1

  • fix bugs