Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comments for Nextgen Gallery

Mô tả

The plugin enables the users to comment on separate images in the Nextgen Gallery, using embedded WordPress functionality.
The “Comments for Nextgen Gallery” plugin is useful if you are building a public gallery where people can bring their own contribution.

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Extract the zip file.
  2. Upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comments for Nextgen Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp