Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Translator

Mô tả

Do you ever go to other sites, seeing people comments and don’t understand what they are saying? Ever feel lonely because not understand people.
With Comment Translator, people will get closer :D.

Features:
– Layout customize fit to your sites
– 2 appearances
– 3 translate engine (Google, Bing, Yandex) base on your need
– 4 Language picker positions

A brief Markdown Example

Ordered list:

  1. Layout fit to your sites
  2. 2 appearances
  3. 3 translate engine (Google, Bing, Yandex) base on your need
  4. 4 Language picker positions

Ảnh màn hình

  • Backend Settings
  • Translating

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload comment-translator to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Updating

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Init release