Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Reply by Admins Notifier

Mô tả

The visitors send their questions in comments, then they leaves our web sites. When we reply their comment to answer their questions, this plugin sends an e-mail about this. So that, the visitor will learn this situation and return to our site to read our answer.

For support: Plugin URI

Ảnh màn hình

  • E-mail sent by Comment Reply by Admins Notifier Plugin

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. When you reply a comment as an admin or editor, it send an e-mail the commenter
  4. That’s all

Hỏi đáp

There is no Question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Reply by Admins Notifier” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Adding editors ( has modarate_comments capability)

1.0

  • Initial Version