Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Recovery

Mô tả

Ever lost your comments by fooling around with your Database?
So did I. Now this is a comments recovery plugin.
Just paste the E-mail sources of your new comment notification emails and save.

Cài đặt

  1. Unzip into your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Comments > Comment Recovery section of you WordPress admin backend

Hỏi đáp

I do not have my notofication emails anymore. Is there another way to recover comments?

If you do not have a backup of your database, no. Not as far as I know.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Recovery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp