Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Location Tracker

Mô tả

Traces the IP of comment authors in WordPress on the comments admin page. Shows the country, region, and city.
Future features coming soon.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. View changes on the Comments tab in the admin backend.

Hỏi đáp

What future features are coming?

Install, and wait. You’ll love them.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Location Tracker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin Released.

1.1

  • Added settings page.
  • Added the ability to show author location next to comment on front end of site.

1.1.1

  • Fixed issue with dbDelta table install/upgrade