Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Info Detector

Ảnh màn hình

  • Your comment section will be like this

Cài đặt

  1. Download the plugin from here.
  2. Extract all the files.
  3. Upload everything (keeping the directory structure) to the /wp-content/plugins/ directory.
  4. There should be a /wp-content/plugins/comment-info-detector directory now with comment-info-detector.php in it.
  5. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  6. Go to Settings -> Comment Info Detector to configure the plugin

For more detailed instructions, take a look at the Installation Guide

Hỏi đáp

The FAQ is available at the Plugin Homepage

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Info Detector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp