Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Count

Mô tả

Counts the number of comments.

Cài đặt

  1. Upload comment-count.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php mdv_comment_count(); ?> in your templates.

Đánh giá

0

3 Tháng Chín, 2016
not working
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp