Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Coming Soon With Divi Soon

Mô tả

This plugin allows for you hide your Divi website that you are busy working on, by setting a Divi layout from your library as a coming soon page, so that you may work on your website in private.

Ảnh màn hình

  • The Divi Soon setting customizer panel

Hỏi đáp

Where do I find the Divi Soon Settings?

You can find the Divi Soon settings under Divi menu item, there is a sub-menu item called Divi Soon.
by clicking it the WordPress customizer will open the Divi Soon Panel

How to turn on the coming soon page?

Once you’ve opened the settings, you will see a option called “Enable Divi Soon”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Coming Soon With Divi Soon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.

  • WP repository update.

3.2

  • Redeveloped for the WordPress repository.

3.3

  • Fix upload error where SVN didn’t sync certain files.

3.3.1

  • Fullscreen CSS error fixed.