Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Coming Soon Mode

Mô tả

Simply amazing and easy to use. Coming Soon Mode WordPress plugin manage your website while it’s under maintenance mode or coming soon or site offline mode. To learn more about the Coming Soon Mode plugin please see Plugin URI. See screenshot examples at https://seosthemes.com/coming-soon-mode/

Ảnh màn hình

  • Admin Panel view of submitted form data.

Cài đặt

Install via Plugins > Install New

  1. Search for “Coming Soon Mode”
  2. Click the “Install Now” link
  3. Click “Activate Plugin”

Via ZIP / FTP

  1. Unzip the ZIP file and drop the folder straight into your wp-content/plugins directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Is there a tutorial?

See the Tutorial

Where can I find documentation on the plugin?

Refer the Plugin Site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Coming Soon Mode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release of plugin