Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Coming Soon For Products

Mô tả

WooCommerce makes a product coming soon on activation of this plugin.

How to use

Once you have installed and activated this plugin, there is one checkbox added to the product creation page the coming soon button will show on the product listing and product detail page.

Ảnh màn hình

 • Screenshots 1
 • Screenshots 2
 • Screenshots 3

Cài đặt

Automatic installation

 1. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
 2. In the search form write “Coming Soon For Products”
 3. When the search return the result, click on the “Install Now” button
 4. Finally, click on the “Activate” button
 5. Enjoy the plugin!

Manual Installation

 1. Download the plugin from this page clicking on the “Download” button
 2. Go to your Dashboard » Plugins » Add new
 3. Now select “Upload Plugin” button
 4. Click on “Select file” button and select the file you just download
 5. Click on “Install Now” button and the “Activate Plugin”
 6. Enjoy the plugin!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Coming Soon For Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Coming Soon For Products” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Coming Soon For Products” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Minor Bug fixing

1.0.0

 • First release