Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Columns Plugin

Mô tả

Simply Copy & Paste This HTML Into Your WordPress Editor To Create Columns.

No need to worry about shortcodes not working if you change themes or plugins.

Ảnh màn hình

  • Examples of Columns

Cài đặt

  1. Download plugin zip file
  2. Go to Plugins in your WordPress Dashboard
  3. Upload plugin and activate
  4. Simply Copy & Paste This HTML Into Your WordPress Editor To Create Columns.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Columns Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp