Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Column Ordering For Elementor

Mô tả

Column Ordering For Elementor brings the most wanted and only missing feature of Elementor to help user Column ordering is a great addition for responsive design.
The only plugin that allows to Column ordering in Elementor without any other bloat-add-ons.

Made with ❣️ By Kamal

Ảnh màn hình

 • Control Preview

Cài đặt

Automatic installation

 1. Log into your WordPress admin
 2. Click Plugins
 3. Click Add New
 4. Search for Column Ordering For Elementor
 5. Click Install Now under “Column Ordering For Elementor”
 6. Activate the plugin

Manual installation

 1. Download the plugin
 2. Extract the contents of the zip file
 3. Upload the contents of the zip file to the wp-content/plugins/ folder of your WordPress installation
 4. Activate the Elementor Column Order plugin from ‘Plugins’ page.

Network Activating Elementor Column Order through the Network Dashboard will enable a special interface for running snippets across the entire network.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Column Ordering For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Stable version released.