Colors

Mô tả

Disable admin color schemes for all users.

Availiable filters

colors_should_disable_admin_colors – Whether or not to disable admin color schemes, defaults to true.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Colors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.1

  • Fixed README formatting

1.1.0

  • Added filters

1.0.1

  • Initial release