Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Colored Admin Post List

Mô tả

Highlights the background of draft, pending, future, private and published posts in the wordpress admin

Ảnh màn hình

  • This is how it looks like (with my default colors)
  • Options

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Hỏi đáp

Is it possible to define own colors?

Yes

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Colored Admin Post List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 2.1

Fixed spelling errors. Tested with WordPress 4.5

Version 2.01

Tested with WordPress 4.1 (Works!)

Version 2.0

Refactor/Rewrite of core plugin functionality

Version 1.7

Added support for custom post statuses (like from edit-flow plugin)

Version 1.4

Tested with WordPress 4.0 (Works!)

Version 1.3

Tested with WordPress 3.8.1 (Works!)

Version 1.2

Minor Bug-Fixes

Version 1.1

Compatible with WordPress 3.6