Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Color Schemes Roulette

Mô tả

This plugin motivates you to publish more blog posts. Or maybe unpublish and publish a single blog post numerous times. Install it on a friend’s website, it’s fun. Goes well with the Admin Color Schemes plugin.

Cài đặt

  1. Download archive and unzip in wp-content/plugins or install via Plugins – Add New.
  2. Publish a new blog post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Color Schemes Roulette” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.7

  • First version