Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Color My Posts

Mô tả

This plugin allows you to style WordPress posts in the administration depending on many criteria:

 1. Post Status
 2. Post Format
 3. Post ID
 4. Post Categories
 5. Post Types
 6. Post Tags
 7. Author
 8. Atom

If you have suggestions or bugfixes for the plugin, please report them on my website.

The construction of this plugin is explained here.

There’s a premium version of the plugin that integrates full admin options using color picker, get it here

Ảnh màn hình

 • Screenshot 1

Cài đặt

 1. Activate the plugin
 2. Edit color-my-posts.php
 3. place your own colors

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Color My Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • First release!