Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Color Changer

Mô tả

Color Changer:
Changes color on click
picks color at Random
Not Any.

Hỏi đáp

  1. Do we have control over color selection?
    No users can not select colors. Colors will be picked at random.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Color Changer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

New settings available.

1.3

Modified Description

1.2

Modified Description

1.1

Modified Description

1.0

Initial release.