Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Color and Label Variations for WooCommerce

Mô tả

WordPress plugin replaces WooCommerce selects with variation swatches.

The main features

  • Color swatches
  • Image swatches
  • Label swatches

Cài đặt

  1. Install the plugin through Plugins > Add New > Upload or by copying the unzipped package to wp-content/plugins/.
  2. Activate the Color and Label Variations for WooCommerce plugin through the ‘Plugins > Installed Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install the plugin through Plugins > Add New > Upload or by copying the unzipped package to wp-content/plugins/.
  2. Activate the Color and Label Variations for WooCommerce plugin through the ‘Plugins > Installed Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Color and Label Variations for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version.