Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Collect Feedback via Stria

Mô tả

Easily Insert Stria Tracking Code

The simple interface of the Collect Feedback via Stria plugin gives you one place where you can insert Tracking Code, rather than dealing with dozens of different plugins.

Features of Collect Feedback via Stria

  • Quick to set up
  • Simple to insert Tracking Code
  • Ability adding any other scripts for footer
  • Insert any code or script, including HTML and Javascript

Credits

This plugin is created by Stria Team.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Log into Stria.co, and add your domain.
  2. Copy tracking code.
  3. Install Collect Feedback via Stria by uploading the collectfeedback-stria directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  4. Activate Collect Feedback via Stria through the Plugins menu in WordPress.
  5. Insert code by going to the Settings > Collect Feedback via Stria menu.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Collect Feedback via Stria” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version