collapsible-content-for-sensei-lms

Mô tả

This plugin has been closed as of 9 Tháng Một, 2024 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

22 Tháng Năm, 2019 1 reply
Simple but efficient plugin. Hope it will be devloped and improved. Would like to see some options like ” expand all” “collapse all” “expand x number of modules”
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Collapsible Content for Sensei LMS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Collapsible Content for Sensei LMS” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Collapsible Content for Sensei LMS” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.