Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Voucher-Pay – Coinshare Payment Gateway

Mô tả

Coinshare Voucher-Pay Gateway payment gateway plug-in for WooCommerce.

Provides pre-auth transactions and free installments for COINSHOP AFFILIATE.

This plugin use Coinshop API (https://api.coinshop.network), to use this API you must have a Coinshop Account and your personal API KEY.

This API are free for for COINSHOP AFFILIATE ( TOS – https://drive.google.com/open?id=19_bEvjcUKA39qOHH7l8fJySnEceNPOUB ) and are powered by Rocket LTD ( Privacy – https://www.iubenda.com/privacy-policy/63555959 )

Ảnh màn hình

Cài đặt

Just follow the standard WordPress plugin installation procedure.

Hỏi đáp

How it work?

https://drive.google.com/open?id=1fWrY2dGOijEQhN2iqt4fNL0DF-E3JEs5EzFl3NMCrCo

More

You can find more info about Voucher-Pay logging into your Coinshop Account

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Voucher-Pay – Coinshare Payment Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial Release