Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gerenciador de Códigos de Rastreamento Convr

Mô tả

Instale e gerencie códigos de rastreamento e pixels de um jeito fácil e simples. Compatível com Facebook, Google Ads, Convr e mais.

Ảnh màn hình

  • Listagem dos Códigos Instalados
  • Painel de Inserção e Edição de Códigos

Cài đặt

  1. Instale o Plugin.
  2. Visite o menu “Adicionar Código” e insira seu novo código.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gerenciador de Códigos de Rastreamento Convr” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

  • Ajustes.

0.0.3

  • Ajustes.

0.0.4

  • Correção de Delete.