codelights-shortcodes-and-widgets

Mô tả

This plugin has been closed as of 13 Tháng Mười Hai, 2022 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

22 Tháng Một, 2019
After the last update of the SiteOrigin Page Builder but unfortunately without function. And from CodeLight since days no reaction...
Đọc tất cả 35 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sidebar Widgets by CodeLights” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sidebar Widgets by CodeLights” đã được dịch qua 3 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sidebar Widgets by CodeLights” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.