Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Codeless Cloud Starter Sites

Mô tả

A cloud based service with 30+ templates and starter sites for Specular theme.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Codeless Cloud Starter Sites” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp