Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Code Scanner

Mô tả

This plugin was born because my own WordPress site got hacked, and I needed a quick way to track down which files have had code injected into them.
It will scan for the key words I found to be common in WordPress code injection situations.

Cài đặt

Upload Code Scanner to your WordPress blog and activate it.
That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Code Scanner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0 (06/04/2018)

  • Initial release