code-login-woo

Mô tả

This plugin has been closed as of 20 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Code Login for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Code Login for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Code Login for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.