Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Code Injection

Mô tả

Usage

Once the plugin is activated you will see the Code button in the dashboard menu.

  • Create a new code.
  • Copy the CID from the list.
  • Put the shortcode “[inject id=’#’]” in your post or page.
  • Replace “#” with the CID.

Or

  • Drag the CI widget into the desired sidebar area.

Ảnh màn hình

  • Code Editor

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Code Injection” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp