Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

COD Default Status for WooCommerce

Mô tả

This plugin is made for people who need to confirm Cash-on-Delivery (COD) orders before processing them.

By default, WooCommerce sets COD order statuses to ‘Processing’ and reduces stock accordingly. If you need to reduce the stock only when an order is confirmed, this plugin is for you.

Set the default status of COD payment method to ‘On-hold’ or ‘Pending Payment’ and check ‘Do not reduce stock’. And you are all set.

When the order is confirmed, and its status set to ‘Processing’ (usually by an admin or manager), stocks will be reduced.

Contribute https://github.com/woofx/cod-default-status-woocommerce

Ảnh màn hình

  • Activate the plugin.
  • Set default status from 'Cash on Delviery' settings page.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to your woocommerce site, Activate it
  2. Go to WooCommerce > Settings > Payments > Cash on Delviery
  3. Below the default options, you will find the default status options
  4. Set your preferences and update. Done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“COD Default Status for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Order Hook bugfix

1.0.0

  • Inital Commit