Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP CN Excerpt

Mô tả

WordPress高级摘要插件。支持在后台设置摘要长度,摘要最后的显示字符,以及允许哪些html标记在摘要中显示。

 • 在摘要中支持HTML标签的显示;
 • 自动裁剪的摘要功能;
 • 优化算法,让截取结果更易读;
 • 可以自己定制摘要的长度和省略号的显示;
 • “阅读全文” 标签会被自动的添加(可选);
 • 摘要长度是真实的内容的长度(不包含HTML标签);
 • 主题开发者可以使用the_advanced_excerpt()方法进行更多的控制。
 • 这个插件可以完美的支持自动中文摘要,而且不局限于生成中文摘要,所有的UNICODE字符都支持。

设置:

“控制面板” > “中文摘要设置”

Cài đặt

1,下载插件上传到/wp-content/plugins/目录后台启用即可

2,后台“插件”->“安装插件”->搜索框输入:”wp cn experct”->安装启用即可

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP CN Excerpt” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.4.2

 • bugfix

4.4.1

 • bugfix

4.4.0

 • “阅读全文”支持自定义模板
 • 重构部分代码
 • bugfix

4.3.0

 • 重构截取算法,更友好的结果
 • 重构大部分代码
 • bugfix

4.1.7

添加可选the_excerpt显示摘要选项

4.1.6

修正了默认主题下无法摘要的bug