CLUEVO LMS Extension: Google Documents as modules

Mô tả

This extension enables you to use embedded Google documents as modules in your CLUEVO LMS.

How to get your embed code

In the Google Docs menu click on “File” then “Publish to the web”. In the following popup click on the “Embed” tab then click on “Publish”. A textbox with your embed code should now appear. Copy the contents and paste them into box in the add module dialog.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to your plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Add your documents to your CLUEVO LMS through the modules page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CLUEVO LMS Extension: Google Documents as modules” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“CLUEVO LMS Extension: Google Documents as modules” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “CLUEVO LMS Extension: Google Documents as modules” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

 • WordPress 6.4 compatibility

1.1.0

 • Enabled exp system for modules
 • WordPress 6.3 compatibility

1.0.5

 • WordPress 6.2 compatibility

1.0.4

 • CLUEVO LMS 1.9.0 compatibility

1.0.3

 • CLUEVO LMS 1.7.0 compatibility

1.0.2

 • CLUEVO LMS 1.6.0 compatibility

1.0.1

 • Added rest route permission callbacks for 5.5 compatibility

1.0.0

 • This is the initial release