Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

clubmember

Mô tả

A WordPress plugins for managing club members. Add Clubmembers, Update clubmember status, View all the clubmembers.

Chức năng

 • Add clubmember: Add Member with their Name, Department, Semester, Roll, Email, Phone.
 • Update clubmember: Update membership status, info.
 • View All clubmembers: View All clubmembers from backend.
 • Shortcode: Use shortcode to show all members on the site.

Contribute

If you want to contribute on this project, you are welcome. Please fork the repository from Github.

Người viết

Developed by Md. Al-Amin

Ảnh màn hình

 • Add new member
 • View all member
 • Edit/Update member
 • Creating view page with shortcode
 • Page view

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Hỏi đáp

Nothing here

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“clubmember” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • Initial release

0.2

 • Feature add: Membership date and duration.