Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cloudburst Messenger Bubbles

Ảnh màn hình

  • An example of finalized text bubbles on a web page.
  • Text bubbles preview and settings in the Gutenberg Editor.

Hỏi đáp

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cloudburst Messenger Bubbles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin launch