Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clocks

Mô tả

This plugin enables you to display the Clock.wtf Clocks on your website. The Clocks can easy implement with Shortcodes. Three different Clocks are available in Version 1.1 Shortcodes & Demo

This Plugin is a 3rd Party Service from Clock.wtf. If you use the Clocks WordPress Plugin, you understand the rules and that you are Share your Visitor Data with the Plugin Provider.

The Provider from this WordPress Plugin is Clock.wtf.

Provider Statement: We don’t track or analyse Data from our Visitors or from Third Party Visitors we get from our WordPress Plugins. More Details: https://clock.wtf/privacy

Usage

Shortcodes [analog-clock] & [lcd-clock] & [flip-clock]

Ảnh màn hình

  • Homepage – You can see the Integrate Digital LCD Clock.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Stabil Version from the Magic Plugin.

1.1

  • New Clock: The Flip Clock with the Shortcode: [flip-clock]