Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clock-Widget

Mô tả

This is easy widget that displays your clock in your sidebar .

Clock widget for wordpress:

* Display a customizable analog clock.
* Select your location, select a size and choose a color.

Development Blog

Open Source Software Blog. Top WordPress widgets & plugins

Cài đặt

Clock-Widget Readme (Installation Tab)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clock-Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp