clkim-integrator

Mô tả

This plugin has been closed as of 4 Tháng Mười Một, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Clk.im is one of the few ad-based URL shorteners that are credible. Therefore, it is still allowed by most, if not all, social media channels.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clk.im Integrator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp