Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ClimateTrade's Carbon Offset

Mô tả

ClimateTrade’s easy to integrate widget allows your customers to offset the carbon footprint of their purchases in just a few clicks.

Required: Woocommerce installed and activated

Cài đặt

  1. You need APIKey from ClimateTrade register
  2. Add APIKey registered into config “Climatetrade” section and you can change some configuration too. You can see more details in link above.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ClimateTrade's Carbon Offset” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0