Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CleanDash

Mô tả

This is a simple plugin that restyles the default WordPress dashboard to look cleaner, modern and beautiful.

Ảnh màn hình

  • Screen of how it looks on a basic WordPress install.

Cài đặt

Simply install and activate. This plugin has no settings (for now anyway).

Đánh giá

20 Tháng Sáu, 2020
I like to test admin revamps and CleanDash is not bad. It’s clean. But it lacks some Wow effect and won’t really add any change to the perception of your dashboard.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CleanDash” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release