Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Yoast SEO Cleaner

Mô tả

Cleans up your WP options table by removing Yoast SEO “_cache_validator” entries.

This plugin will be maintained until Yoast SEO plugin cleans up it’s mess.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Yoast SEO Cleaner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp