Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clean up wp_head

Mô tả

With Clean up wp_head you can easily remove all those unused tags in wp_head.

Usage

 1. Go to ‘Clean up wp_head’ under ‘Settings’ menu
 2. Change the options of your choice

Follow the development of this plugin at FredrikMalmgren.com.

Ảnh màn hình

 • Admin panel for removing tags in wp_head

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to your plugin folder (manually or through ‘Plugins’ / ‘Add new’ menu in WordPress)
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Uninstallation

 1. Deactivate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 2. Click on delete which will both delete plugin files and data stored in database

NB: If you uninstall the plugin in any other way you will manually have to remove these entries the options table:

 • clean_up_rsd_link
 • clean_up_wlwmanifest_link
 • clean_up_wp_generator
 • clean_up_start_post_rel_link
 • clean_up_index_rel_link
 • clean_up_adjacent_posts_rel_link
 • clean_up_feed_links
 • clean_up_feed_links_extra
 • clean_up_feeds

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clean up wp_head” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.1

 • Removed: File with code snippets
 • Updated: Readme.txt

0.2.0

 • New: Added options for removing feeds from wp_admin
 • New: Added options for disabling feeds

0.1.1

 • Bugfix: Missing PHP closing tag
 • Changed: Uses adjacent_posts_rel_link_wp_head instead of adjacent_posts_rel_link

0.1.0

 • Initial release