Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Clean Elementor

Mô tả

Set Elementor settings and clean up the dashboard.

Availiable filters

clean_elementor_options - An array of settings that will be used.
clean_elementor_remove_settings_page - Whether to remove the settings page, default is true.
clean_elementor_hide_admin_notices - Whether to hide admin notices, default is true.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Clean Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Clean Elementor” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Clean Elementor” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added more filters

1.0.1

  • Minor cleanup & fixing typos

1.0.0

  • Initial release