Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ClassiPress Google Wallet Gateway

Mô tả

This plugin adds the Google Wallet payment gateway to the ClassiPress application theme. You must have a copy of the ClassiPress theme in order for this plugin to function correctly.

Ảnh màn hình

 • Configuration Screen

Cài đặt

For an automatic installation through WordPress:

 1. Go to the ‘Add New’ plugins screen in your WordPress admin area
 2. Search for ‘ClassiPress Google Wallet Gateway’
 3. Click ‘Install Now’ and activate the plugin
 4. Configure the settings under the ‘Google Wallet’ tab, under ClassiPress ‘Gateways’

For a manual installation via FTP:

 1. Upload the classipress-gcheckout directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in your WordPress admin area

To upload the plugin through WordPress, instead of FTP:

 1. Upload the downloaded zip file on the ‘Add New’ plugins screen (see the ‘Upload’ tab) in your WordPress admin area and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ClassiPress Google Wallet Gateway” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

 • Publishing ads after payment
 • Activating memberships after payment
 • Logging transactions
 • Added dashboard button
 • Fixed overriding other gateway values