Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Classic Smilies

Mô tả

Replace the smilies with the original versions from previous versions of WordPress.

Added bonus: Disables all “emoji” functionality in WordPress 4.2 and above.

Đánh giá

19 Tháng Chín, 2016
I have been using this plugin and I proudly recommend to everyone. PRO – It improve performance by removing inline JS and reducing HTTP requests. Cons – Smiley images shouldn’t be look dull. It could be appear clear like Original. Thanks & Regards, Gulshan
3 Tháng Chín, 2016
It’s a shame that plugin like this is needed at all, but this one does its job very well. It’s lightweight and focused on a goal.
Đọc tất cả 13 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Classic Smilies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Added additional code to remove the default 1em styling from smilies, which was added in WordPress 4.2.

1.2

  • Updated emoji removal code for 4.2RC3. Should be the same code in 4.2 final.

1.1

  • Disables all of the “emoji” features in WordPress 4.2+

1.0

  • First version