Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Claim GST for Input Tax Credit

Mô tả

This is a WooCommerce add-on. By Using this plugin buyer can input their GST details, and claim GST credit, ideal for stores selling B2B.

Compatibility

👉 WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips to Show Customer GST on Invoice

Ảnh màn hình

 • asks GSTIN details on checkout page.
 • optional GSTIN.
 • show B2B or B2c on order listing page
 • show GSTIN details on order detail page

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Claim GST for Input Tax Credit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial version released

1.0.1

 • fixed bug: jquery error
 • added option to show GSTIN in admin

1.1.0

 • added admin settings options

1.2.0

 • compatibility test with latest version of wordpress and woocommerce
 • GST option will show only when currency is INR and country is INDIA

1.3.0

 • Show Customer GST number on PDF Invoice