Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CK and SyntaxHighlighter

Mô tả

CKeditor是一个很著名的编辑器,SyntaxHighlighter可以渲染代码,也非常的著名,CKfinder是CKeditor最大的一个插件,集成在CKeditor中你不但可以用它来上传附件,还可以浏览服务器上的附件,此插件把这三者结合,让你的wordpress更强大,SyntaxHighlighter把你的代码渲染的就像Eclipse和DreamWeaver中一样多彩、直观,你在后台几乎可以设置它们所有的功能。

Ảnh màn hình

 • 这是编辑器界面.
 • 插入代码的窗口.
 • C++代码着色效果.
 • 后台设置部份选项.

Cài đặt

 • 你有我种途径和方法获取这个插件并放在plugins/目录下。
 • 登陆你的后台选择插件->已安装。
 • 找到那个插件并启用它。
 • 这时在你的设置里边会多出来一个按纽”编辑器设置”,你可以在这里设置它的一些选项
 • 用户->我的资料->撰写文章时禁用可视化编辑器,开启它

Hỏi đáp

A question that someone might have

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CK and SyntaxHighlighter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.4.2

 • 优化大量代码
 • 后台多了一项设置功能:编辑器载入的CSS,将你你模板目录下的.css结尾的文件名全部帖在这里,这将有助于你在编辑文章时编辑界面和发布后的页面的布局一致。