Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ciusan Restrict Widget

Mô tả

Ciusan Restrict Widget can show message for user loggedin or for user not loggedin only in widget area

Features:

  • Can show message for user loggedin and show message for user not loggedin.
  • Can insert shortcode, link, images, or whatever.
  • Can insert banner or ads, like adsense.

Ciusan Restrict Widget

Ảnh màn hình

  • Widget sidebar option.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload ‘ciusan-restrict-widget’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to widget then drag and drop the Restrict Widget Ciusan widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ciusan Restrict Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release