Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ciusan Notification Bar

Mô tả

Showing information or notes on top bar

Simply the easiest way to add a topbar to your website. This plugin adds a simple and clean notification bar at the top of your website, allowing you to display a nice message to your visitors as well as a custom link.

Ciusan Notification Bar

Ảnh màn hình

  • Ciusan Notification Bar on frontend site.
  • Hidden Ciusan Notification Bar on frontend site.
  • All settings on WP Dashboard.

Cài đặt

  1. Upload ‘ciusan-notification-bar’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to post or page, then insert shortcode.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ciusan Notification Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed conflict admin settings page slug with other same plugin.

1.0

  • First release.